הורות בונה חוסן
מה הם הדברים שנעשה אנחנו ההורים והם יבנו את הכוחות של הילדים שלנו, את ההצלחות שלהם, את בני האדם שהם?