מדריך ממוקד, ענייני וקל העוסק בעקרונות חשובים ובסיסיים לצורך הענקת תחושת בטחון אשר תוביל להתנהלות בטוחה ונעימה בחברה, בבית ועם עצמם. המדריך כולל את 8 העקרונות להענקת גבולות וגם בונוס - שאלון מבדק עצמי 'היכן נמצאת ההורות שלך' במתנה.


19.90 29.90-33.44%